Хийсэн ажлууд

2014 онд Тайм Таур хотхоны УДДТ 2,4 Гкал, түгээлтийн шугам, байр тус бүрийн холигч насосны узелийн ажил

2015 - 2016 онд Амгалан дулаан станцын түгээх шугам УлаанХуарангийн хэсгийн ф300 дулааны шугамыг ф400 болгон өгрөтгөх ажил, үүний үргэлжлэл АСИО ХХК ф273 диаметр бүхий 1км урт дулааны хос шугам угсрах ажил, УДДТ 6 Гкал угсралтын ажил

2015-2016 онд СБД-т баригдсан ProOne 2, 3-р төслийн гадна Ф100 хос шугам, цэвэр усны Ф89 шугам, тус бүр УДДТ 0,6 Гкал угсралтын ажил.

2016 онд БЗД, Иргэн Амаржаргалтын буудал, үйлчилгээний барилгын ажил УДДТ 0,6 Гкал угсралтын ажил.

2016 онд Голомт Пропортиз, Асар Грүпп орон сууцны хотхоны УДДТ 3,2 Гкал, гадна ф159 дулааны шугам, Ф159 цэвэр усны шугам угсрах ажил

2017 онд Millennium Alligator компаний агуулахын УДДТ 0,2 Гкал, гадна ф59 дулааны шугам, цэвэр усны ф32 шугам угсрах ажил.

 

Багануур дүүргийн ус дулаан дамжуулах төвийн ажил

2012 онд бид Багануур дүүрэг, дүүргийн ус дулаан дамжуулах төвүүд дээр ялтсан бойлер сууриллуулах ажлын хүрээнд УДДТ-1 ийн 6Гкал чадалтай ХХУ –ны цогц төхөөрөмж, УДДТ-2 ийн 5Гкал чадалтай ХХУ –ны цогц төхөөрөмж, УДДТ-3 ийн 1,6Гкал чадалтай Халаалтын цогц төхөөрөмж, УДДТ-3 ийн 1,6Гкал чадалтай Халаалтын цогц төхөөрөмж, УДДТ-5 ийн 4Гкал чадалтай Халаалтын цогц төхөөрөмж,УДДТ 3 ийн 2-р хэлхээний 150мм голчтой халаалтийн түгээх шугам шинэчилэх, нийт орон сууцны 2-р хэлхээний шугамыг өргөтгөн шинэчлэх ажлыг хийж гүйцэтгэсэн.

Буянт Ухаа орон сууцны хорооло

2013-2014 онд Буянт Ухаа орон сууцны хороолол УДДТ Барилга хот байгуулалтын яамнаас зарласан “Дэд бүтэц төсөл”-н Буянт Ухаа орон сууцны хорооллын 10 хэсгийн 10ш Ус Дулаан Дамжуулах Төв-ийн халаалт болон хэрэгцээний халуун усны ялтсан бойлер суурилуулах ажлын хүрээнд УДДТ-2 ийн 13,9 Гкал, УДДТ-3 ийн 9,28 Гкал, УДДТ-4 ийн 6,39 Гкал, УДДТ-5 ийн 9,75 Гкаль УДДТ-6 ийн 4,59 Гкал, УДДТ-7 ийн 2,98 Гкал, УДДТ-8 ийн 5,64 Гкал, УДДТ-9 ийн 8,21 Гкал, УДДТ-10 ийн 1,8 Гкал, УДДТ-11 ийн 2,96 Гкал хүчин чадал бүхий тоног төхөөрөмж суурилуулсан.
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1

2015 - 2016 онд Амгалан дулаан станцын түгээх шугам УлаанХуарангийн хэсгийн ажил

2015 - 2016 онд Амгалан дулаан станцын түгээх шугам УлаанХуарангийн хэсгийн ф300 дулааны шугамыг ф400 болгон өгрөтгөх ажил, үүний үргэлжлэл АСИО ХХК ф273 диаметр бүхий 1км урт дулааны хос шугам угсрах ажил, УДДТ 6 Гкал угсралтын ажил
Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1 Gallery Thumb 1