Барилгын компаниуд 1.54 их наяд төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажил гүйцэтгэжээ

Дотоодын барилга угсралт, их засварын ажлын хэмжээ 2017 оны эхний есөн сард 17.6 хувиар буурсан талаар Үндэсний Статистикийн Хорооноос мэдээллээ.

Эхний гурван улиралд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад болон дотоодын бизнесүүдийн идэвх буурсан. Орон сууцны зориулалттай барилгын ажлын хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үеэс 8.1 хувиар буурчээ.

Барилгын компаниуд энэ хугацаанд урьдчилсан гүйцэтгэлээр 1.54 их наяд төгрөгийн барилга угсралт, их засварын ажил гүйцэтгэсэн байна. Үүний 94.3 хувийг дотоодын, үлдсэн хувийг гадаадын компанийн гүйцэтгэл хамаарч байгаа аж. Албан тоон мэдээллээр барилгын угсралт, их засварын ажлын 46.5 хувийг орон сууцны барилга эзэлсэн бол орон сууцны бус барилга 28.7 хувийг, 22.5 хувийг инженерийн барилга байгууламж, үлдсэн 2.4 хувийг их засварын ажил эзэлж байна. Эхний гурван улиралд барилгын салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг гадаад болон дотоодын бизнесүүдийн идэвх буурсан нь харагдаж байгаа юм. Орон сууцны зориулалттай барилгын ажлын хэмжээ өнгөрсөн оны мөн үеэс 8.1 хувиар буурчээ. Харин бусад барилгын ажлын хувьд хамгийн өндөр хувиар буюу 35.4 хувиар буурсан байна. Ялангуяа 34.3 тэрбум төгрөгөөр үйлдвэрийн барилга барьж ашиглалтад оруулсан нь 2016 оны мөн үеэс 23.5 хувиар буурсан дүн юм. Худалдаа үйлчилгээний зориулалттай барилга угсралт өнгөрсөн оноос хоёр дахин буурч, энэ чиглэлд бизнесүүд 107.4 тэрбум төгрөгийг зарцуулжээ. Эдгээрээс гадна инженерийн барилга дотроо авто замын барилгын ажил бараг хоёр дахин нэмэгдсэн аж. Энэ чиглэлд 231 тэрбум төгрөгөөр бүтээн байгуулалт хийгджээ.