МЭДЭЭ: “Барилга угсралтын үе шатны ажлын чанар, хяналтын тогтолцоо” зөвлөгөөн болж байна

"Барила байгууламжийн чарын улсын зөвлөгөөн"-ий хүрээн зохион байгуулагдаж байгаа салбар зөвлөгөөн болох “Барилга угсралтын үе шатны ажлын чанар, хяналтын тогтолцоо” зөвлөгөөн яг одоо "Барилгын хөгжлийн төв"-д өрнөж байна.

Тус зөвлөгөөнийг БХБЯ, БХТ, Монголголын барилгын инженерүүдийн холбоо, Монголын барилгын гүйцэтгэгч байгууллагуудын холбоо, Монголын барилгын үндэсний ассоциаци нар зохион байгуулж байгаа бол төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын төлөөлөл, 21 аймгийн ГХБХБГазар, Барилга угсратын ААНБ-уудын төлөөлөл оролцож байна. 

Энэхүү зөвлөгөөнөөр барилга байгууламжийн үе шатны ажлын чанарын хэрхэн сайжруулах, тулгамдаж буй асуудлыг богино хугацаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын оролцоотой хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлж, гарц гаргалгааг хайхын тулд зохион байгуулж байгаа юм.

Зөвлөгөөнийг  БХБЯамны Төрийн нарийн бичгийн дарга С. Магнайсүрэн нээж үг хэлсэн бөгөөд өнөөдрийн зөвлөгөөнд барилга угсралтын ажлын салбарын төлөөллүүдийн 10 илтгэл нэг хэлэлцүүлэг явагдах юм.

Барилга байгууламжийн үе шатны ажлын чанарын хэрхэн сайжруулах, тулгамдаж буй асуудлыг богино хугацаанд төр, хувийн хэвшлийн хамтын оролцоотой хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлж, гарц гаргалгааг хайхын тулд зохион байгуулж байгаа бөгөөд өнөөдрийн байдлаар барилга угсралтын 5932, барилга байгууламжийн  зураг төсөл боловсруулах 868, өргөх байгууламж, түүний эд ангийн үйлдвэрлэл, угсралт засвар үйлчилгээ эрхлэгч 214, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн 532 аж ахуйн нэгж нийт 14429 аж ахуйн нэгж байгууллага бүртгэлтэй байгаа юм. Үүнээс 7509 буюу 52 хувь нь идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин барилгын салбарт 73,7 мянган ажилчид ажиллаж байна.

Эдгээр аж ахуйн нэгж байгууллагуудын гүйцэтгэж буй барилга байгууламжийн чанар, хяналтын тогтолцоог сайжруулахад хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулах, сургалтын тогтолцоог бүрдүүлэх,  аж хуйн нэгж, байгууллагын дотоод хяналтын боловсронгуй болгох улсын түвшинд хүргэх, барилгын үе шатны ажлуудыг цахимжуулах, барилгын материалын лабораторийн хяналтын үйл ажиллагааг сайжруулах нь нэн тэргүүний зорилго болоод байгааг зөвлөгөөнд оролцогчид онцлож байна.

Зөвлөгөөний төгсгөлд, тавигдсан илтгэлүүдээс дүгнэлт, зөвлөмжийн оролцогч төлөөллүүд гаргаж түүнийг БХБЯамны ББМҮБХЗГазрын дарга Д.Гантулга танилцуулах юм.

 

“Барилга угсралтын үе шатны ажлын чанар, хяналтын тогтолцоо” зөвлөгөөний хөтөлбөр